հաշվապահական ծառայությունները

Ֆինլոու կազմակերպությունը միավորելով լավագույն մասնագետներին, մատուցում է որակյալ հաշվապահական, ֆինանսական, իրավաբանական և այլ ծառայություններ: Ստորև

հաշվապահական ծառայությունները

Ֆինլոու կազմակերպությունը միավորելով լավագույն մասնագետներին, մատուցում է որակյալ հաշվապահական, ֆինանսական, իրավաբանական և այլ ծառայություններ: Ստորև համառոտ ներկայացված են Մեր կողմից մատուցվող ծառայությունները: Վստահելով Ձեր ընկերությունը Մեր մասնագետներին, համոզված եղե՛ք, Դուք կունենաք ամուր հիմք՝ Ձեր բիզնեսի երկար և շարունակական կյանքի համար:
Առաջարկվող ծառայություններն են՝

● Հաշվապահական հաշվառման վարում,
● Հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում,
●Մաքսային ձևակերպում,
●Հարկային, մաքսային, աշխատանքային և այլ օրենսդրական խորհրդատվություն,
●Հարկերի և այլ վճարների պլանավորում,
●Հարկային, մաքսային և այլ պետական մարմինների ակտերի բողոքարկում և գանգատարկում,
●ՓՄՁ-ի հաշվապահական հաշվառման վարում,
●ՀԴՄ- ների գրանցում և հետագա վերագրանցումներ,
●Նոտարական և կադաստրային գործարքների փաթեթների պատրաստում,
●Պետական ռեգիստրում սկզբնական գրանցում և հետագա վերագրանցումներ:

Մանրամասների համար զանգահարեք կամ պարզապես այցելեք մեր գրասենյակ:

ՀՀ, ք. Երևան, Մաշտոցի 17, տարածք 25,
հեռ. (010) 50-60-00, (060) 74-74-00, (091) 91-11-55,
(077) 78-05-10/