Տեքստերի հավաքում, ռեֆերատների հոդվածների, slide Show-ների / prezentacia / պատրաստում

Կատարում եմ համակարգչային ծառայություններ- տեքստերի հավաքում-հայերեն-1էջը-100դրամ/ 50-ից ավելինի դե...

Տեքստերի հավաքում, ռեֆերատների հոդվածների, slide Show-ների / prezentacia / պատրաստում

Կատարում եմ համակարգչային ծառայություններ-
տեքստերի հավաքում-հայերեն-1էջը-100դրամ/ 50-ից ավելինի դեպում 80 դրամ/
Ռուսերեն-150 դրամ /50-ից ավելի դեպքում 120/
անգլերեն- 150 դրամ/ 50-ից ավելի դեպքում 120/
Slide Show/ prezentation/-2000 դրամ