Անգլերենի դասավանդում

բանավոր և գրավոր անգլերենի խմբակային և անհատական դասընթացներ բոլոր տարիքի մարդկանց համար, շտեմարանային աշխատանք դիմորդների հետ, ինչպես նաև թարգմանությ

Անգլերենի դասավանդում

բանավոր և գրավոր անգլերենի խմբակային և անհատական դասընթացներ բոլոր տարիքի մարդկանց համար, շտեմարանային աշխատանք դիմորդների հետ, ինչպես նաև թարգմանություններ անգլերենից հայերեն և հայերենից անգլերեն: