Կենսաբանություն

Կպարապեմ 7-9 դասարանի երեխաների հետ կենսաբանություն և քիմիա առարկաներ ինչպես նաև կիրականացնեմ դասապատրաստում 1-4 դասարանի երեխաների հետ Կենսաբանությո

Կենսաբանություն

Կպարապեմ 7-9 դասարանի երեխաների հետ կենսաբանություն և քիմիա առարկաներ ինչպես նաև կիրականացնեմ դասապատրաստում 1-4 դասարանի երեխաների հետ
Կենսաբանություն-10000
Քիմիա-10000
Կենսաբանություն և քիմիա միասին-15000
Դասապատրաստում (1-2)-5000
Դասապատրաստում (3-4)-7000