Գրասենըակային Աշխատանք

Բիզնես առաջարկներ

Միջազգային կազմակերպությունը աշխատանքի է հրավիրում բժշկական,տնտեսագիտական ,մանկավարժական գիտելիքներով , ինչպես նաև ադմինիստրատիվ և կազմակերպչական փորձ ունեցող ա...

Աննախադեպ դիագնոստիկա Ակցիա, գին հասանելի բոլորին: Ամբողջ օրգան համակարգի զննում միջբջջաին մակարդակի վրա: Միայն այդ որը դիագնոստիկան արժի ընդամենը 15. 000 դր...